องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 183 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]1
2 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมีสิทธิเข้ารับการประเมินเฉพาะตำแหน่ง [ 14 มิ.ย. 2565 ]8
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]9
4 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]32
5 ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ม.ค. 2565 ]71
6 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาแขม ต่อการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]1
7 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 6 ต.ค. 2564 ]98
8 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 6 ต.ค. 2564 ]90
9 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 6 ต.ค. 2564 ]83
10 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลื่อกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม [ 6 ต.ค. 2564 ]81
11 สรุปผลการดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.นาแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]2
12 รายงานผลการลดพลังงาน ของ อบต.นาแขม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 ต.ค. 2564 ]1
13 ประกาศ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]6
14 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา สำหรับออกกำลังกายในเขตตำบลนาแขม [ 11 ส.ค. 2564 ]4
15 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรการยับยั้งการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อปฏิบัติสำหรับประชาชน และคำแนะนำ [ 9 ก.ค. 2564 ]4
16 การดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด 2019 (COVID – 19) [ 10 มิ.ย. 2564 ]3
17 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 7 มิ.ย. 2564 ]96
18 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และคำแนะนำ เกี่ยวกับยาเสพติด [ 6 พ.ค. 2564 ]1
19 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาแขม [ 15 เม.ย. 2564 ]4
20 ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]88
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10