องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
  No Gift Policy[วันที่ 2024-03-20][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลด...[วันที่ 2023-12-01][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบป...[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 51]
 
  ลงนาม MOU โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี (...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการรณรงค์ร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบป...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของราษฎร...[วันที่ 2023-09-15][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพข...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภ...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 56]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โ...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 66]
 
  การเฝ้าระวังและการสังเกตอาการเกี่ยวกับ 3 โรค ที่มา...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส (ทำขนมจีบและ...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 90]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสั...[วันที่ 2023-04-28][ผู้อ่าน 65]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign