องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
  ลงนาม MOU โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี (...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของราษฎร...[วันที่ 2023-09-15][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพข...[วันที่ 2023-09-14][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภ...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 10]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โ...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 22]
 
  การเฝ้าระวังและการสังเกตอาการเกี่ยวกับ 3 โรค ที่มา...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส (ทำขนมจีบและ...[วันที่ 2023-05-31][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสั...[วันที่ 2023-04-28][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-04-17][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" ครั้งที...[วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบป...[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 22]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign