องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
อำนาจหน้าที่
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
รายงาน
 
รายงานการประชุม
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแขม
คู่มือสำหรับประชาชน
ภาษี
การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นาแขม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประกาศ
ศูนย์บริการร่วม อบต.นาแขม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ธรรมาภิบาล
เลือกตั้ง
คำสั่งรักษาราชการแทน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ให้แก่...
      
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ แม้นศรี นายอำเภอกบินทร์บุรี ได้มอบหมายให้ นายทรงสิทธิ์ สว่างวงค์ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลนาแขม  พร้อมด้วย นายเชาวรินทร์ อินทรปัญญา ปลัด  ...
 
  มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดปรา...
  โครงการปรับสภาแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ปี 2564
  โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส (...
  รางวัลชนะเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ...
  ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองเอี่ยน หมู่ที่ 1 ตำบลนาแขม
  การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2564
  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  หนูนิดโคกหนองนา ผู้นำต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล แบ่ง...
  โครงการปรับปรุงภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ราย...
  ตรวจเยี่ยมการเพาะต้นกล้าผักสวนครัว บ้านหนองแสง ตำบ...