องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 7 มิ.ย. 2564 ]
2 ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]
3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (ภาค ก. และภาค ข.) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]
5 การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563 [ 24 ก.พ. 2564 ]
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]
7 การประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาแขม ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประปี 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]
8 ประกาศเรื่องวันลา และการมามาสาย ในการปฏิบัติราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]
9 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำในพื้นพื้นที่ตำบลนาแขม ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16