องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ใบยืมพัสดุ / ครุภัณฑ์ [ 11 มิ.ย. 2555 ]
2 คำร้องทั่วไป [ 11 มิ.ย. 2555 ]
3 ใบยืมเต็นท์ [ 11 มิ.ย. 2555 ]
4 ใบเบิกวัสดุ [ 11 มิ.ย. 2555 ]
5 แบบคำร้องขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 11 มิ.ย. 2555 ]
6 แบบคำขอหนังสือรับรอง [ 11 มิ.ย. 2555 ]
7 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 11 มิ.ย. 2555 ]
8 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2555 ]