องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ขอรายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ การซ่อมแซมสายไฟฟ้ารายทาง บ้านนายสุนทร มีห่อข้าว [ 24 เม.ย. 2562 ]
2 ขอรายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ การซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางและเปลี่ยนสายไฟฟ้ารายทาง บ้านนางกิตติยา ทองหล่อ [ 18 เม.ย. 2562 ]
3 ขอรายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ การซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง บ้านนายสมควร จังหวัดเขตร์ [ 23 มี.ค. 2562 ]
4 ขอรายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์ การซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางและติดตั้งโคมไฟฟ้ารายทาง [ 19 มี.ค. 2562 ]
5 ขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุก (ขอใช้น้ำประปา)) [ 5 เม.ย. 2560 ]
6 ขอรายงานผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ (ซ่อมไฟฟ้ารายทาง) [ 7 มี.ค. 2560 ]
7 ขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุก (ขอน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค) [ 15 ก.พ. 2560 ]
8 ประกาศ อบต.นาแขม เรื่องการจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 15 พ.ย. 2559 ]
9 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 15 พ.ย. 2559 ]
10 แบบคำร้องทั่วไป [ 15 พ.ย. 2559 ]