องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ก.ย. 2564 ]
2 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ [ 7 ก.ย. 2564 ]
3 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังห้าง ถึงระบบประปาหมู่บ้าน [ 3 ก.ย. 2564 ]
4 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชัน ไปหมู่ที่ 10 บ้านโนนเกาะลอ [ 5 ส.ค. 2564 ]
5 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนมะง่อง [ 14 พ.ค. 2564 ]
6 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา [ 14 พ.ค. 2564 ]
7 การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ [ 13 พ.ค. 2564 ]
8 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน [ 7 พ.ค. 2564 ]
9 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเอี่ยน [ 7 พ.ค. 2564 ]
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองมันปลา ตำบลนาแขม [ 8 ม.ค. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23