องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ปรับปรุงโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]
3 ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]
4 ประกาศการกำหนดโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 -2563) [ 29 ต.ค. 2560 ]
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 29 ก.ย. 2560 ]
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) [ 29 ก.ย. 2560 ]
7 ประกาศ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2558 [ 12 พ.ค. 2559 ]
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ครั้งที่ 3 [ 4 ก.พ. 2559 ]