องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.t-nakham.go.th

 
 
ธรรมาภิบาล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]23
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปี พ.ศ. 2564) [ 22 มี.ค. 2565 ]15
3 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]17
4 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]12
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]9
6 ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจําปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]9
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]10
8 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 22 มี.ค. 2565 ]7
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]7
10 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]49
11 มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต [ 10 มิ.ย. 2563 ]45
12 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม [ 29 พ.ค. 2563 ]47
13 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]46
14 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ [ 3 ม.ค. 2563 ]52
15 โครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างจิตสำนึก [ 20 ธ.ค. 2562 ]48
16 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 1 ต.ค. 2562 ]47
17 ประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร [ 21 พ.ค. 2562 ]47
18 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) [ 7 ก.พ. 2562 ]44
19 ประมวลจริยธรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]49
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 037-218813 / โทรสาร 037-218814
E- mail : admin@t-nakham.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign